Dit artikel is verschenen in Lilith nr 13,
Lente/Zomer 1997
Links Hoog Rechts

MOEDER - C.A.O. ??!!!.....

Druk Er is een groep in Alkmaar, die wil dat moeders loon krijgen uitbetaald. Ik hoorde hierover een discussie op de radio tussen de vrouw die deze groep heeft opgericht en een feministe. In dit stuk wil ik m.n. het verhaal van die vrouw weergeven. De feministe is het niet met de vrouw eens, ze vindt dat betaalde arbeid en zorgarbeid gecombineerd moeten worden en dat zorgarbeid een taak van mannen en vrouwen samen is. Het zorgen voor je kinderen moet niet betaald worden, dat is nl. iets vanzelfsprekends, wat niet in werk/beloning moet worden ondergebracht.

WAAROM EEN LOON VOOR MOEDERS?

De vrouw die voor een moeder-loon is, vindt dat het kostwinnersschap een afhankelijkheidsrelatie in stand houdt. Door een moeder loon te geven wordt zij economisch zelfstandig. Zij wordt beloond voor het werk wat zij doet en zal meer gewaardeerd worden en zichzelf meer waarderen. Zij is niet niet meer afhankelijk van haar man en daardoor zullen er minder snel misstanden plaatsvinden, zoals mishandeling, misbruik en incest, dit komt het hele gezinsleven ten goede. Het kostwinnerschap is verouderd en is te vergelijken met het middeleeuwse lijfeigenschap. Dit moet zo snel mogelijk worden afgeschaft door de invoering van het moederloon. Financieel kan dat best, want de lonen zijn er nu immers op gebaseerd dat een persoon geld verdient voor een heel gezin. Bovendien kan de bijstand (voor vrouwen met kinderen, neem ik aan dat ze bedoelt, red.) vervangen worden door een moederloon.

(De oprichting van deze groep is, volgens mij, ook een beetje een reaktie op de verplichting voor bijstandsmoeders om betaald werk te zoeken, red.)

Voor veel vrouwen blijkt het toch heel moeilijk te zijn om betaald werk en zorg te combineren (en hoe komt dat?...red.). Het levert vaak veel spanning op en dat is niet goed voor de vrouw en voor het gezin. Daarom moet de vrouw de keuze hebben om, of betaald werk te doen (en voor de kinderen kinderopvang), of 100% moeder zijn en haar gezin verzorgen en een moederloon te krijgen. Haar voorkeur gaat overigens sterk uit naar het laatste, want kinderopvang is eigenlijk helemaal niet goed voor kinderen.... Het is veel beter dat een moeder haar kinderen verzorgt.

Hier is natuurlijk enige discussie over tussen deze vrouw en de feministe. De aap komt steeds verder uit de mouw. De feministe vindt dat de traditionele rol van de vrouw nogal benadrukt wordt en vraagt, waarom er gekozen is voor de benaming moederloon en niet bijv. ouderloon, of vaderloon ???

Het antwoord hierop is dat dat natuurlijk ook wel kan, maar... het komt in de praktijk erg weinig voor en: vrouwen zijn van nature beter in staat om voor kinderen te zorgen, bovendien weet je maar nooit wat een man met kinderen uitspookt, de kans dat ze een kind zullen misbruiken is groter, vrouwen zouden dat nooit doen (vanwege hun natuurlijke kwaliteiten)...

Door moeders te betalen wordt zorgarbeid eindelijk gewaardeerd. Als de kinderen 18 zijn kan moeder weer herintreden, via bijscholing kan ze dan haar vroegere baan weer oppakken. Door haar werk als moeder heeft ze zoveel kennis en ervaring opgedaan dat ze heel snel de achterstand kan inhalen en is een flitsende carriere alsnog mogelijk.

Vragen die de feministe hierbij stelde waren o.a.: Als je moeders gaat betalen moeten ze eigenlijk ook gekwalificeerd zijn. Wie controleert of ze hun werk goed doen? Als ze hun werk niet goed doen zou dat eigenlijk betekenen dat ze ontslagen moeten kunnen worden, hoe doe je dat? Je krijgt een soort overheidsbemoeienis met hoe mensen hun kinderen zouden moeten opvoeden. En worden vrouwen niet juist een sloof als ze betaald worden, omdat man en kinderen zullen zeggen "Jij wordt ervoor betaald, doe jij de afwas maar..." ?

De vrouw brengt hier tegenin dat moeder-zijn een soort manager-zijn inhoudt en dat je taken kan delegeren. Vrouwen hoeven niet perse een opleiding te doen, want ze zijn van nature geschikt om kinderen te verzorgen en op te voeden en als 't misgaat heb je altijd de kinderbescherming nog.

Verder denkt zij aan een vrijwillige kursus, die moeders zouden moeten kunnen volgen. Degene die die kursus gevolgd hebben moeten dan, net als in het bedrijfsleven, een hoger loon krijgen, omdat ze meer weten en hun werk beter kunnen doen. Ze zit te denken aan een kursus van 40 dagen met als hoofdvakken: kinderverzorging/psychologie, ned. taal, rechten/wetten, communikatie, huis- en lichaamshygiene en gezond en lekker koken. Het moeder-loon zou rond de f2500,- per maand moeten liggen.

Generatie's
commentaar: De koppeling tussen zorgarbeid en de natuurlijke kwaliteiten van vrouwen, die hier door deze vrouw wordt gelegd is op zijn minst erg ouderwets en gaat naar mijn idee zelfs de kant op van extreem rechts gedachtengoed....
Afgezien daarvan valt er over het onderwerp op zich het nodige te zeggen/discusieeren.

Reakties op dit onderwerp, of informatie over deze (voor mij verder onbekende) groep zijn welkom bij de Lilith!!


Links Hoog Rechts
Dit artikel is verschenen in Lilith nr 13,
Lente/Zomer 1997